top of page

Art Photo Prints | יצירות להדפסה

כל יצירה שתירכש תתואם באופן אישי לחלל המיועד

Art Photo Prints will be personally customized for every space

AZ0A2735 copy.JPG

מעגל הנתינה

כל רכישה של יצירה, מאפשרת לנשים רבות יותר את תהליך ההעצמה ויציאה ממעגל האלימות השקטה.
 

פרויקט-אומנותי-חברתי-יום-האישה-הבינלאומי-08-03-Flyer-A4-.png
bottom of page